Корекція дефектів усного та писемного мовлення різного ступеня тяжкості.
 • +380 (93) 437-09-06

  У зв'язку з військовим станом зв'язок підтримується по viber, e-mail та через форми зв'язку на сайті.

Режим роботи:

 • Київ, вул. Теодора Драйзера, 8, каб. 1
 • Київ, вул. Володимира Маяковського, 56а

Записаться на прием

Що таке ФФНМ?
Проблема з промовою, а саме не сформована її звукова сторона, яка характеризується фонематичними і фонетичними дефектами, називається фонетико-фонематичним недорозвиненням мови (ФФНМ). Головним фактором виявлення ФФНМ є не завершене формування процесів сприйняття фонем, близьких по акустико-артикуляційних характеристик, і їх вимови.

Діти з фонетико-фонематичним недорозвиненням мови стикаються з серйозними проблемами при навчанні читання та письма, а також схильні до ризику формування дислексії і дисграфії в дошкільному віці.

ФФНМ, так само як і ЗНМ (загальне недорозвинення мови), відносяться до категорій психолого-педагогічної класифікації мовленнєвих порушень. Ці категорії відображають рівень сформованості засобів спілкування і дозволяють вибудовувати відповідну логопедичну роботу.

Фонетико-фонематичне недорозвинення мови об'єднує групу дефектів мовлення, таких як:

 • артікуляторно-фонематична дислалія,
 • акустико-фонематична дислалія,
 • дизартрія,
 • ринолалія.

 

ФФНМ ділиться на легку, середню і важку ступінь, в залежності від вираженості дефектів звукової сторони мови:

Легка ступінь ФФНМ

Звуко-складова структура слова аналізується нормально, але спостерігаються порушення диференціації тільки дефектно вимовлених звуків.

Середній ступінь ФФНМ

Наявні грубі порушення звукового аналізу. Спостерігається недостатня диференціація значного числа звуків, різних фонетичних груп. Але їх артикуляція в усному мовленні сформована досить.

Важка ступінь ФФНМ

Відзначається глибоке фонематичне недорозвинення, що виражається в несприйнятті звуків на слух, дитина їх не розрізняє, не здатна виділити звуки в слові і не може встановити їх послідовність.

У дітей з ФФНМ інтелект і фізіологічний слух збережені, але присутній розлад особливого фонематичного слуху, який сприяє розрізненню і впізнаванню фонем мови, і спостерігаються дефекти вимовної сторони мови. Структура дефекту характеризується не сформованої звуковою стороною мови, порушенням складової структури слова і диференціації звуків, схожих за артікуляторними і акустичними ознаками, а також не різко вираженими лексико-граматичними порушеннями.

У дітей з ФФНМ дефекти звукової сторони мови виражені фонематичними, такими як заміна або змішання звуків, і фонетичними – спотворенням звуків. Найчастіше артікуляторно складні звуки замінюються більш простими: [р] на [л], [з] на [т], [ш] на [ф] і т. д. ФФНМ може проявлятися і в недиференційованій вимові звуків, при цьому цілий ряд звуків може замінюватися одним, наприклад, [т'] замість [с'], [ч], [ш]. Зсув звуків і їх нестійке вживання в мові є ще одним проявом ФФНМ, при цьому звуки можуть як замінюватися артікуляторно або акустично близькими в одних випадках, так і вимовляється правильно, в інших. Як правило такі порушення в перспективі будуть супроводжуватися однотипними замінами літер при письмі, що називається артікуляторно-акустичної дисграфією.

Досить часто фонематичні порушення поєднуються з фонетичними дефектами, такими як спотворення вимови одного або декількох звуків (сигматизмом, ротацизмом, ламбдацизмом та ін.). При ФФНМ кількість таких, дефектно вимовлених, звуків може досягати 16-20.

Діти з ФФНМ зазнають труднощів з оволодінням фонематичним аналізом - нездатні виділити звуки на тлі слова, визначити їх послідовність і кількість, що є наслідком порушеної звуковимови. Таким дітям важко дається проголошення складних слів і слів зі збігом приголосних. В процесі промовляння подібних слів спостерігаються перестановки і заміни складів і їх пропуски, додавання всередині складу зайвого звуку і т. д. Також, при ФФНМ може проявлятися нечіткість артикуляції.

Граматичний лад мови у дітей з ФФНМ, як і словниковий запас, зазвичай в межах вікової норми, хоча при спеціальному обстеженні часто виявляються помилки в узгодженні частин мови, словозміні і вживанні прийменників.

Крім дефектів вербального характеру, діти з ФФНМ виявляють деякі особливості протікання ВПФ, такі як:

 • звуження обсягу пам'яті (особливо на мовний матеріал),
 • труднощі в розумінні абстрактних понять,
 • нестійкість довільної уваги,
 • труднощі перемикання,
 • уповільнену течію розумових процесів та ін.

Всі ці порушення несприятливо діють на успіхи в навчанні і обумовлюють нестійку успішність на заняттях.

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz»