Корекція дефектів усного та писемного мовлення різного ступеня тяжкості.
  • +380 (93) 437-09-06

    У зв'язку з військовим станом зв'язок підтримується по viber, e-mail та через форми зв'язку на сайті.

Режим роботи:

  • Київ, вул. Теодора Драйзера, 8, каб. 1
  • Київ, вул. Володимира Маяковського, 56а

Записаться на прием

Методика занять при загальному недорозвитку мовлення

Методика занять при загальному недорозвитку мовлення

При загальному недорозвитку мовлення методика роботи завбачливо вибудовується на підставі рівня мовного розвитку дитини. ОНР прийнято розбивати на кілька рівнів. Відповідно і заняття по корекції ОНР будуть відрізнятися.

ОНР 1 рівня

І так, при загальному недорозвитку мовлення першого рівня основний акцент робиться на розвиток розуміння зверненої мови, самостійної мовної активності і немовних процесів, таких як: пам'ять, увага, мислення. Більша увага приділяється не правильному фонетичному оформленню мови, а граматичній стороні висловлювань.

ОНР 2 рівня

Логопедичні заняття при загальному недорозвитку мовлення другого рівня ведуться з розвитку лексико-граматичних засобів мови, розуміння мови і мовної активності, фразової мови, уточненням звуковимови і постановкою відсутніх звуків.

ОНР 3 рівня

При корекції загального недорозвинення мови третього рівня ведуться роботи по вдосконаленню лексико-граматичної сторони висловлювань та розвитку зв'язного мовлення. Так само закріплюються фонематичні сприйняття і правильна звуковимова. Проводиться підготовка дитини до засвоєння грамоти.

ОНР 4 рівня

На етапі логопедичної корекції загального недорозвинення мови четвертого рівня заняття спрямовані на досягнення дитиною вікової норми усного мовлення, яка необхідна для успішної шкільної освіти. А саме: удосконалюються і закріплюються фонематичні процеси, вміння вимови, лексико-граматична сторона мови, розгорнута фразова мова, розвиваються первинні навички читання і письма, графо-моторні навички.

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz»