Корекція дефектів усного та писемного мовлення різного ступеня тяжкості.
 • +380 (93) 437-09-06

  У зв'язку з військовим станом зв'язок підтримується по viber, e-mail та через форми зв'язку на сайті.

Режим роботи:

 • Київ, вул. Теодора Драйзера, 8, каб. 1
 • Київ, вул. Володимира Маяковського, 56а

Записаться на прием

Що таке Алалія?
Алалія – це значне недорозвинення мови або її повна відсутність, викликана органічними ураженнями головного мозку, а саме його кіркових мовних центрів, які мали місце внутрішньоутробно або в період до 3-х років життя дитини. У дітей з діагнозом алалії спостерігаються пізня поява мовних реакцій, убогість словникового запасу, аграматизми, порушення звуковимови, складової структури і фонематичних процесів. Дітям з алалією необхідні консультації з неврологом і логопедом. Також діти при алалії потребують психолого-медико-педагогічного впливу, який включає медикаментозну терапію, розвиток психічних функцій, зв'язного мовлення, фонетико-фонематичних і лексико-граматичних процесів.

Фактори, які можуть призвести до алалії різноманітні і можуть впливати на дитину в різні періоди раннього онтогенезу. Наприклад, до органічного ураження мовних центрів кори головного мозку в антенатальному періоді можуть привести внутрішньоутробне інфікування (TORCH-синдром), токсикози, гіпоксія плода, травмування плода в процесі падіння майбутньої мами, загроза самовільного переривання вагітності, хронічні соматичні захворювання вагітної (сердечна або легенева недостатність, артеріальна гіпотонія або гіпертензія).

Перинатальна патологія та ускладнення пологів є наслідком обтяженого перебігу вагітності. А алалія, в свою чергу, може бути спровокована внутрішньочерепної родовою травмою при передчасних, швидкоплинних або затяжних пологах, застосуванням інструментальних акушерських засобів, асфіксією новонароджених або недоношеністю плода.

У перші роки життя дитини можна виділити такі етіопатогенетичні чинники алалії, як:

 • енцефаліти,
 • менінгіти,
 • черепно-мозкові травми,
 • соматичні захворювання, що призводять до виснаження центральної нервової системи (гіпотрофію).

Так само деякі фахівці припускають спадкову схильність до алалії.

Вплив основних причин алалії посилюють:

 • операції під загальним наркозом;
 • часті й тривалі захворювання дітей в перші роки життя (ГРВІ, ендокринопатії, пневмонії, рахіт та ін.);
 • несприятливі соціальні умови (синдром госпіталізму, педагогічна занедбаність, дефіцит мовних контактів).

 

В анамнезі дітей з алалією, найчастіше, простежується вплив цілого комплексу чинників, що призводять до ММД (мінімальної мозкової дисфункції).

 

Серед видів алалії виділяють:

 • сенсорну (імпресивну) алалію,
 • моторну (експресивну) алалію,
 • сенсомоторну або мотосенсорну (змішану) алалію (з переважанням порушення розвитку імпресивного або експресивного мовлення)

 

У разі раннього органічного ураження коркового відділу мовнорухового аналізатора, виникає моторна форма алалії - не розвивається у дитини власна мова, але залишається нормальним розуміння чужої мови. Моторна алалія різниться на афферентну моторну і еферентну моторну алалії, в залежності від пошкодженої зони головного мозку.

При органічному ураженні постцентральної звивини (нижніх тім'яних відділів лівої півкулі головного мозку) виникає афферентна моторна алалія, що супроводжується кінестетичною артикуляторною апраксиєю.

При органічному ураженні премоторної кори (центру Брока, задньої третини нижньої лобової звивини головного мозку) має місце еферентна моторна алалія, яка виражається в кінетичній артикуляторній апраксії.

 

При органічному ураженні коркового відділу мовнослухового аналізатора (центру Верніке, задньої третини верхньої скроневої звивини головного мозку) виникає сенсорна алалія. Що призводить до порушення вищого коркового аналізу і синтезу звуків мови, і, як наслідок, до того, що дитина не розуміє мову оточуючих, хоча фізичний слух дитини зберігається.

 

У дітей з моторною алалією спостерігаються як мовні, так і немовні (неврологічні, психологічні) прояви. При моторній алалії неврологічна симптоматика, перш за все, проявляється розладами опорно-рухової системи: слабкою координацією рухів, незручністю, недостатнім розвитком моторики пальців рук. Також присутні труднощі з навичками самообслуговування, такими як шнурівкою взуття, застібання гудзиків і т. і., є складнощі з виконанням дрібномоторних операцій (складанням пазлів, мозаїки, дрібних деталей конструктора та ін.).

 

Варто відзначити порушення пам'яті (особливо слухомовної), уваги, сприйняття, емоційно-вольової сфери у дитини, що виявляється при розгляді психологічної характеристики дітей з моторною алалією. Діти з моторною алалією по поведінкових особливостях бувають загальмованими, малорухомими або розгальмованими, гіперактивними. Багато дітей з діагнозом моторної алалії мають високу стомлюваність, знижену працездатність, мовний негативізм. Через мовну недостатність, вдруге страждає інтелектуальний розвиток дітей-алаліков. Але інтелектуальні порушення поступово компенсуються в міру розвитку мови.

 

У дітей з афферентною моторною алалією звуковимовлення виявляється грубо порушеним, не дивлячись на те, що їм потенційно доступне виконання будь-яких артікуляторних рухів (на відміну від дизартрії). Внаслідок чого виникають стійкі змішання і заміни артикуляційно спірних фонем, а це призводить до неможливості повторення або відтворення звукового образу слова.

Діти з еферентною моторною алалією грубо спотворюють складові структури слова, що обумовлено неможливістю виконання серії послідовних артикуляційних рухів – це є основним мовним дефектом таких діток.

 

На тлі моторної алалії, через несформованість динамічного мовного стереотипу, може з'явиться заїкання.

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz»