Діагностування мовленнєвого розвитку дитини

Діагностування мовленнєвого розвитку дитини з порушеннями мовлення включає 7 етапів.

Етап 1. Обстеження артикуляційної моторики

 • Будова артикуляційного апарата (губи, зуби, прикус, язик, тверде піднебіння, м’яке піднебіння);
 • моторика органів артикуляції (губи, язик, м’яке піднебіння, щелепи).

Етап 2. Обстеження фонематичної системи мовлення (фонематичний слух, фонематичний аналіз і фонематичне уявлення)

 • Обстеження фонематичного слуху;
 • обстеження фонематичного аналізу;
 • Обстеження фонематичного уявлення.

Етап 3. Обстеження звуковимови

 • Вимова звуків (самостійно і відображена);
 • обстеження складової структури слова.

Етап 4. Обстеження словникового запасу

Наявність у мові:

 • слів-назв предмета;
 • слів, що позначають дії предмета;
 • слів, що позначають ознаки, якості, властивості предмета;
 • слів, що позначають діяльність людей;
 • узагальнюючих слів;
 • синонімів;
 • антонімів;
 • споріднених слів.

Етап 5. Обстеження граматичного ладу мовлення

 • Використання прийменників;
 • визначення роду іменників;
 • визначення роду займенників;
 • утворення множини іменників;
 • узгодження числівників з іменниками;
 • зміна за відмінками іменників і прикметників;
 • узгодження прикметників з іменниками у роді й числі;
 • зміна дієслів за особами і числами;
 • утворення нових слів за допомогою суфіксів і префіксів.

Етап б. Обстеження зв´язного мовлення

 • Складання речень за окремими ситуаційними малюнками;
 • складання речень за трьома малюнками, зв’язаними тематично;
 • переказ тексту (знайомої казки або короткого оповідання);
 • складання оповідання за малюнком або серією сюжетних малюнків;
 • складання оповідання на основі особистого досвіду;
 • складання оповідання-опису.

Етап 7. Обстеження дрібної моторики

 • Провідна рука;
 • обсяг рухів:
 • повний;
 • неповний;
 • чітко обмежений;
 • темп (швидкий, повільний);
 • спроможність переключитись (точна, неточна);
 • координація (порушена, незначні порушення, неповна).