Розмовляйка

Логопедичні кабінети

 • Київ, вул. Теодора Драйзера, 8, каб. 1
 • Київ, вул. Володимира Маяковського, 56а

Записаться на прием

Реабілітація дітей з порушеннями розвитку мови

Реабілітація дітей з порушеннями розвитку мови

Мовні порушення у дітей можуть бути дуже різні і вимагають діагностики і спеціальної корекції в ранньому віці. Реабілітація дітей з порушеннями розвитку мовлення проводиться в спеціальних закладах із залученням фахівців у різних напрямках: педагогів, лікарів, реабілітологів, логопедів, психологів, соціальних працівників.

Реабілітацією дітей з порушеннями розвитку мови називається комплекс заходів, спрямованих на допомогу в адаптації людей з хронічними захворюваннями і фізичними вадами (мовними, психічними, соматичними та ін.) до вимог навчання, суспільного і професійного життя.

Відповідно до сучасного визначенням Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, «реабілітація – це координоване застосування медичних, соціальних, педагогічних і професійних заходів з метою підготовки (перепідготовки) індивідуума на оптимум працездатності».

Реабілітація дітей має на увазі відновлення пошкоджених або недорозвинених функцій організму. В даному випадку – мовних функціональних систем.

Заходи, в ході реабілітації, проводяться для відновлення станів дефекту. Дефектом прийнято називати обмеження функцій, обумовлене ураженням, і порушення соціального функціонування, як наслідок цього обмеження.

Дефекти діляться на три рівні:

 • ураження (або недорозвинення),
 • функціональне обмеження,
 • порушення соціального функціонування.

У разі порушення функціональної системи мови, ураження проявляється в різних формах мовленнєвої патології (дефекти вимови, недорозвинення або затримка мови, алалії, заїкання, то що).

Будь-яке, пов'язане з поразкою, обмеження здібностей або діяльності дитини або їх відсутність, називається функціональним обмеженням.

Якщо дефект дитини робить негативний вплив на його поведінку по відношенню до нормального, згідно його статі, соціально-культурної приналежності і вікової категорії, то – це називається порушенням соціального функціонування.

Метою реабілітації є поліпшення якості життя дитини з мовними і психічними обмеженнями, внаслідок хвороби або вроджених дефектів. І допомога в адаптації дитини до навколишнього світу. Для цього потрібно вдатися до допомоги заходів психологічного, медичного, педагогічного, логопедичного характеру.

Існують наступні реабілітаційні напрямки:

 • розвиток функціональних систем, якими володіє дитина;
 • розвиток здібностей і функцій, якими можна замінити втрачені;
 • компенсація функціональних обмежень за допомогою реабілітаційних заходів.

Всі заходи, які використовуються в процесі реабілітації, спрямовані на ліквідацію обмежень у функціональній системі, хоча і мають різнобічний і різнопрофільний характер.

 

Завдання різнопрофільних реабілітаційних заходів

Медична реабілітація являє собою ранню діагностику і ранню терапію.

Логопедична реабілітація – це своєчасна рання діагностика дефектів мовлення та їх рання корекція, а також навчання батьків, які мають допомагати дитині долати його мовні обмежень.

Психологічна реабілітація має на увазі реабілітацію особистості дитини, а саме, консультування стану функцій психіки і психологічна підтримка сім'ї.

Педагогічна реабілітація – це спеціальне навчання покликане розвинути і скорегувати психічні і мовні відхилення, і прищепити навички соціалізації дитини.

 

Етапи реабілітації

На етапі профілактики виявляється групи ризику і проводяться консультації батьків зі спостереження за дитиною.

Етап діагностики має на увазі ранню діагностику і ранню терапію.

В процесі реабілітаційного етапу, створюється і виконується індивідуальна інтеграційна програма реабілітації (рання і продовжена).

Етап діагностування дитини складається з:

 • первинного огляду лікарем, який проводиться для того, щоб фахівець встановив стан мови, психіки і нервової системи;
 • логопедичної діагностики, в процесі якої, визначається структура і рівень розвитку мови;
 • психологічної діагностики, яка покликана виявити відхилення у розвитку психіки;
 • педагогічної діагностики, щоб визначити рівень знань, навичок і умінь;
 • постановки остаточного діагнозу, відповідно до підсумовування отриманих даних, і направлення на реабілітацію.

 

На етапі реабілітації дитини проводяться такі заходи:

 1. враховуючи програми реабілітації всіх фахівців, складається індивідуальна реабілітаційна програма для дитини;
 2. реабілітаційна програма і режим проведення такої узгоджується з батьками дитини;
 3. далі, проводяться корекційні заняття з фахівцями;
 4. потім слідують домашні завдання, – фахівці проводять навчання і контроль роботи батьків з промовою дитини;
 5. за результатами перерахованих вище заходів, проводяться обговорення всіма фахівцями результатів реабілітації та складання подальшого прогнозу;
 6. наостанок, спільно виробляється список порад батькам для їх самостійної роботи з дитиною в домашніх умовах, спрямованої на розвитку мови і психіки дитини.

 

Практикуються такі форми роботи з дітьми:

 • групові та індивідуальні заняття;
 • веселі фізкультурні перерви;
 • використання жестів і міміки;
 • зміна інтонації в мові;
 • відпрацювання чіткості промовляння;
 • ігри на розвиток мовного слуху, фонематичного сприйняття, моторики, театралізовані і сюжетно-рольові ігри.

Поділитися

Логопедичні кабінети Розмовляйка
Адреса:
Київ, вул. Теодора Драйзера, 8, каб. 1
Київ, вул. Володимира Маяковського, 56а
Телефони:
+380934370906
Електронна адреса:
rozmovliay@gmail.com
ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины Украина онлайн
html counterсчетчик посетителей сайта
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Каталог сайтов «ua24.biz»