Розмовляйка

Логопедичні кабінети

  • Київ, вул. Теодора Драйзера, 8, каб. 1
  • Київ, Оболонський проспект, 16д, каб. 1

Записаться на прием

Загальне недорозвинення мови (ЗНМ)

Загальне недорозвинення мови (ЗНМ)

При ЗНР (Загальне недорозвинення мови), у дітей з повноцінним слухом і нормальним інтелектом, спостерігаються порушення формування лексико-граматичної, звукової і семантичної мови. Загальне недорозвинення мови проявляється різними складними мовними розладами. Ці розлади можуть варіювати від зв'язного мовлення з залишковими елементами лексико-граматичного та фонетико-фонематичного недорозвинення до повної відсутності загальновживаної мови і залежать від рівня формування компонентів мовної системи.

Діагностується загальне недорозвинення мови в результаті спеціального логопедичного обстеження. Корекція ЗНР – це збагачення словника дитини, розвиток розуміння мови, граматичного ладу мови, формування фразової мови, повноцінної звуковимови і т. д.

Категорія дітей із загальним недорозвиненням мови за клінічним складом неоднорідна, тому її прийнято ділити на 3 групи:

  • Неускладнені форми ЗНР. До даної групи належать діти з мінімальною мозковою дисфункцією: незрілістю емоційно-вольової сфери, недостатньою регуляцією м'язового тонусу, моторних диференційованих рухів і т. д.
  • Ускладнені форми ЗНР. У цій групі діти з психопатичними і неврологічними синдромами, такими як: гіпертензійно-гідроцефальний, церебрастенічний, гіпердинамічний, судомний та ін.
  • Грубе недорозвинення мови. Це діти з органічними ураженнями мовних відділів головного мозку, наприклад, при моторній алалії.

 

Також, з урахуванням ступеня ЗНР, прийнято виділяти чотири рівні мовного розвитку, а саме:

  1. Перший рівень мовного розвитку«безмовні діти» – діти, у яких відсутня загальновживана мова.
  2. Другий рівень мовного розвитку – діти з початковими елементами загальновживаної мови, що характеризуються бідністю словникового запасу і явищами аграматизму.
  3. Третій рівень мовного розвитку – у дітей спостерігається поява розгорнутої фразової мови з недорозвиненням її звукової і смислової сторін.
  4. Четвертий рівень мовного розвитку – це діти із залишковими пробілами в розвитку лексико-граматичної та фонетико-фонематичної сторін мовлення.

Не залежно від групи загального недорозвинення мови, діти з даним розладом пізно починають вимовляти перші слова – у 3 - 4 роки , іноді – у 5. У таких дітей знижена мовна активність, мова нерозбірлива і має неправильне граматичне і звукове оформлення. Через неповноцінну мовну діяльність страждають: увага, пізнавальна діяльність, пам'ять, розумові функції. Також у дітей із загальним недорозвиненням мови спостерігається недостатній розвиток загальної, тонкої, мовної моторики і координації рухів.

 

Діти з ЗНР 1-го рівня

Фразова мова дітей з ЗНР 1-го рівня не сформована. Діти спілкуються лепетними словами і однослівними реченнями, зміст яких поза ситуацією незрозумілий, доповнюють спілкування мімікою і жестами.

Діти з ЗНР 1-го рівня мають малий словниковий запас. Включає він в основному звуконаслідування, окремі звукові комплекси і деякі повсякденні слова. Також спостерігається грубе порушення складової структури слова – діти частіше відтворюють тільки звукокомплекси, що складаються з одного-двох складів. Страждає імпресивна мова – діти не розуміють значення багатьох слів і граматичних категорій.

У дітей з ЗНР 1-го рівня має місце нечітка артикуляція, нестійка вимова звуків, багато звуків виявляються недоступними для вимови. Спостерігається зародковий характер фонематичних процесів, а саме: фонематичний слух дитини грубо порушений, завдання фонематичного аналізу слова неясне і нездійсненне.

 

Діти з ЗНР 2-го рівня

До лепету і жестів, діти з ЗНР 2-го рівня, додають прості речення, які, зазвичай, складаються з 2-3 слів. Але мова залишається бідною і однотипною за змістом, і висловлює, найчастіше, предмети і дії. Також, при ЗНР 2-го рівня спостерігається значне кількісне і якісне відставання словникового запасу від вікової норми. Такі діти не знають багатьох слів і намагаються замінити їх схожими за змістом. В наслідок того, що граматичний лад мови не сформований, діти не вміють правильно вживати відмінкові форми і зазнають труднощів в узгодженні частин мови, а також у вживанні однини і множини, прийменників і т. д.

Мають місце численні спотворення звуковимови, змішання і заміна звуків. У дітей з ЗНР 2-го рівня фонематичне сприйняття відрізняється вираженою недостатністю, діти не готові до звукового аналізу та синтезу.

 

Діти з ЗНР 3-го рівня

При ЗНР 3-го рівня діти можуть використовувати розгорнуту фразову мову, але при цьому, в більшості випадків у мові вживають прості речення і зазнають труднощів у побудові складних речень. Діти нормально розуміють мову, але мають труднощі в засвоєнні і розумінні складних граматичних форм, таких як причетні і дієприслівникові обороти, а також логічних зв’язків – тимчасових, просторових, причинно-наслідкових відносин.

У дітей з ЗНР 3-го рівня значно збільшений обсяг словникового запасу. Такі діти в спілкуванні вживають практично всі частини мови: іменники та дієслова в більшій, а прикметники і прислівники в меншій мірі. Для них типово неточне вживання назв предметів.

 

Діти з ЗНР 4-го рівня

У дітей з ЗНР 4-го рівня виникають труднощі в звуковимові і повторенні слів зі складним складовим складом, також спостерігається низький рівень фонематичного сприйняття. Вони допускають помилки в словозмінені і словотворенні.

Словниковий запас дітей з ЗНР 4-го рівня, вже досить різноманітний, але не завжди присутнє точне знання і розуміння значення рідковживаних слів, антонімів і синонімів, приказок, прислів'їв, тощо. Також, такі діти не можуть логічно викладати події в самостійної мови, часто роблять акцент на другорядних деталях, пропускаючи головне, і повторюють раніше сказане.

Поділитися

Логопедичні кабінети Розмовляйка
Адреса:
Київ, вул. Теодора Драйзера, 8, каб. 1
Київ, Оболонський проспект, 16д, каб. 1
Телефони:
+380934370906
Електронна адреса:
rozmovliay@gmail.com
Методика занять при загальному недорозвитку мовлення

Методика занять при загальному недорозвитку мовлення

Загальний недорозвиток мовлення

При загальному недорозвитку мовлення методика роботи завбачливо вибудовується на підставі рівня мовного розвитку дитини. ОНР прийнято розбивати на кілька рівнів. Відповідно і заняття по корекції ОНР б...

2018.05.10 02:05
Детальніше >>
Проблемы общего недоразвития речи у детей

Проблемы общего недоразвития речи у детей

Загальний недорозвиток мовлення

Нарушение речевого развития наблюдаются у детей с различными психофизическими недостатками. Негативное влияние на развитие их речи имеют поражения корковых гностических и моторных зон, зрительной, слу...

2018.04.27 03:04
Детальніше >>
ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины Украина онлайн
html counterсчетчик посетителей сайта
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Каталог сайтов «ua24.biz»